>Goede doelen

Twee werelden, één wens. Een toekomst voor jongeren in India en Suriname

De goede doelen zijn dit jaar:

1.
Een thuis, een school, een toekomst voor ieder kind met een beperking – Campus Challenge, India Friends Indeed

Uitbreiding en verbetering onderwijs op Campus Challenge voor kinderen met een beperking.

Aan de arme, afgelegen oostkust van India staat Campus Challenge, een unieke gemeenschap voor wonen, (medische) zorg, begeleiding en onderwijs. Hier wonen 150 kinderen en jongeren met een beperking. In de ambulante zorg van de campus zitten nog eens 850 kinderen en jongeren met beperkingen uit de arme dorpen in de omgeving. Met de juiste begeleiding hebben ook deze kinderen zicht op een betere toekomst, een deel zelfs met een baan of eigen bedrijfje. Onvoorstelbaar hoeveel verschil dat maakt voor deze anders kansloze groep. Voor deze kinderen zelf, en daarmee ook voor de arme dorpen waar ze vandaan komen. Meer informatie vindt u op: friendsindeed.nl

2.
Jonguwan kon leri  (Jongeren, kom leren) – Suriname (Pater Ahlbrinck Stichting)

Jongeren tussen 16 en 24 jaar in het distrikt Brokopondo (binnenland Suriname) motiveren om terug te gaan naar school of om een vak te leren.

Het percentage vroege schoolverlaters in Brokopondo is heel hoog door tienerzwangerschap, sociaal economische problemen, gebrek aan ondersteuning/begeleiding thuis en een falend onderwijssysteem. Door het ontwikkelen van persoonlijke en job-gerelateerde kwaliteiten en vaktechnische vaardigheden helpt het programma deze jongeren zich alsnog te ontwikkelen: terug naar school, een baan vinden of een eigen bedrijfje starten. Geef deze jonge mensen een tweede kans op een goede toekomst op eigen kracht. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de hele regio en toekomstige generaties maakt dat een wereld van verschil. Meer informatie vindt u op: pas-suriname.org

Zekerheid
Rotaryclubs Amsterdam-Noord en Amsterdam-Nieuwendam hebben een nauwe band en positieve ervaringen met Friends Indeed en de Pater Ahlbrinck Stichting. Leden van onze clubs zetten zich al jarenlang in voor deze organisaties. Zo weten we zeker dat de opbrengst van de diner-veiling heel hard nodig is. Op de goede plek terechtkomt en werkelijk verschil zal maken.